Vezměme to popořádku

Tak jsme si již řekli, že základem je dveřní rám neboli zárubeň. Většina z nás se asi spokojí s klasickými kovovými unifikovanými rámy, tak jak jsou nabízeny v normovaných velikostech. Jejich výhoda je především v levném a dostatečně odolném provedení, které je díky masové výrobě cenově přijatelné pro každého. Vy ale rámy již pravděpodobně máte a chcete do nich buď v novostavbě osadit nové, nebo vyměnit ve svém bytě, či domě staré za nové, ať už z důvodů estetických, či funkčních.

Užitné vlastnosti

Samozřejmě jde v prvé řadě o to, oddělit různé prostory pevnou, ale průchozí překážkou. To je základní funkce interiérových dveří. Proč oddělujeme prostory? Důvodů je nesčíslně a podrobněji si je rozebereme dále. Zmiňme alespoň to nejzákladnější. Uchování soukromí, hlediska zdravotní a hygienická, tepelně a zvukově izolační, důvody bezpečnostní a samozřejmě již zmiňovaná hlediska estetická.

Posted on: 29.1.2019, by :